I øjeblikket må der kun være 24 kirkegængere i kirken ad gangen grundet Corona. Det er derfor nødvendigt at tilmelde sig til kirkekontoret på tlf. 59 43 24 53, hvis man gerne vil være med. I kalenderen kan man se, hvornår vi holder gudstjenester.


 

Tveje Merløse Kirke er en af Holbæks bykirker. Den er placeret i den lille landsby Tveje Merløse i udkanten af Holbæk. Landsbyen er efterhånden mere eller mindre vokset sammen med Holbæk by. Udover at dække beboerne i selve Tveje Merløse, udgør sognet en stor del af Holbæk syd og vest - i alt ca. 12.000 indbyggere. Kirken betjenes til hverdag af ca. 20 ansatte, herunder tre præster, en kirke- og kulturmedarbejder, en organist, en kordegn, to kirketjenere, en daglig leder, flere gravere og gravermedhjælpere samt flere kirkesangere. Kirken er en middelalderkirke bygget af Hvide-slægten omkring år 1120. Den præcise datering kendes ikke. Kirken har efterfølgende været under ombygning to gange, første gang i 1600-tallet hvor man i stil med tidens trend byggede hvælvinger, lavede kalkmalerier samt udskiftede vinduerne. I slutningen af 1800-tallet blev kirken i forbindelse med en gennemrestaurering ændret tilbage til sit oprindelige udseende, og fremstår idag med trælofter og små vinduer.


Udover selve kirken findes der på kirkens grund Den Gl. Skole som ofte bruges til kirkelige arrangementer i forbindelse med gudstjenester, f.eks. frokoster og kaffe. Derudover findes en graverbolig hvor kirke- og kirkegårdskontoret befinder sig.

 


Kirkeladen som er kirkens sognegård ligger ca. 800 meter fra kirken i retning mod Holbæk by. Her holdes konfirmationsforberedelse, foredrag og arrangementer, baby- og tumlingesalmesang, kor samt den månedlige Familiekirke. I kirkens visionsproces fra 2010 blev det besluttet at Kirkeladen skulle være mere synlig som en kirkelig bygning, hvor den måske før mest lignede en af byens mange kontorhuse. Nu er der blevet sat et skilt op ved vejen, som tydeligt markerer at bygningen tilhører Tveje Merløse Kirke, og – ikke mindst – er der bygget en klokkestabel med en rigtig kirkeklokke i. Den bruges, når der er særlige arrangementer – og især, når der skal være Familiekirke.

Her på siden kan du, ved at navigere rundt mellem menupunkterne foroven, finde oplysninger om kirkens ansatte, menighedsråd, aktiviteter samt guide til hvordan du forholder dig i forbindelse med fødsel, død, dåb eller andet.

Til venstre ses en kalender med kirkens kommende aktiviteter.

God fornøjelse.