Bent Løvschal (formand), Provstehøjen 3
Tlf: 22 99 21 60 Mail: bent@krogh-loevschal.dk

Ib Henriksen (næstformand), Slotshaven 17
Mail: nyhe@compaqnet.dk                                         

Eva Nielsen (kasserer), Valdemar Sejrsvej 55, st.tv

Lise Krogh Løvschal (kontaktperson), Provstehøjen 3
Mail: lise@krogh-loevschal.dk  

                                 
Esper Espersen          Torben Colding              Bodil Næsted               Jette Graves

                   
Karlo Andersen            Kit Bro Bertelsen           Mette Mathiasen


           
Erik Frost Vanggaard   Claus Pedersen            Eli Svensmark
(Stedfortræder)            (Stedfortræder)

 


Steen Nielsen (sognepræst)


Lisbeth Thomsen (sognepræst)


Kim Sørensen (sognepræst)

Thomas Gudbergsen (sygehuspræst)