Billeder fra gravernes smukke grandækning vinteren 2016/17:

  

Billeder fra tidligere års pynt på kirkegården: