FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN KIRKE
Kom til orienteringsmøde den 19. august og til valgforsamling den 15. september.

 

Tveje Merløse sogn er et meget aktivt kirkesogn. Foruden de konkrete kirkelige handlinger har vi et rigt varieret tilbud af forskellige kulturelle arrangementer fra Babysalmesang til koncerter, fællessang og foredrag mv.

Alle disse tilbud skulle gerne fortsætte – og helst i overensstemmelse med ønskerne fra sognets beboere. Du har også mulighed for at være med til at bestemme, hvem der skal styre din kirke. Derfor er det vigtigt, at du aktivt medvirker ved det kommende menighedsrådsvalg.

Onsdag den 19. august er der offentligt orienteringsmøde. Mødet var tidligere annonceret til at skulle finde sted den 9. juni, men Tveje Merløse Kirkes menighedsråd har valgt at udskyde det til august pga coronakrisen. Orienteringsmødet, som afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, indeholder information om den forløbne funktionsperiode, årsregnskab mm. Og netop i år - en orientering om reglerne for det kommende menighedsrådsvalg, det kommende års opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. 1. september er frist for optagelse på valglisten.

Tirsdag den 15. september afholdes valgforsamling, som afløser den tidligere valgform.

På valgforsamlingen stiller interesserede kandidater op og præsenterer sig. Der er mulighed for debat om kirkens virke samt at stille spørgsmål til kandidaterne. Gennemgang af afstemningsreglerne i mere detaljeret form.

Herefter stemmes der på de enkelte kandidater ved hemmelig skriftlig afstemning. Stemmeoptælling og valg af stedfortrædere. Hver stemmeberettiget kan stemme på op til halvdelen af sognets pladser i menighedsrådet. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Formålet med den nye valgform er at skabe fokus på en højere grad af demokratisk legitimitet i folkekirken.

Derfor er det vigtigt at du bruger din stemme til at få indflydelse på sognets kirkeliv.

Begge møder finder sted i Kirkeladen, Gl. Ringstedvej 65, Holbæk kl. 19.00.

 

Ib Henriksen i samarbejde med valgbestyrelsen: Jette Graves, Kit Bertelsen og Torben Colding