Den 8. november 2016 var der menighedsrådsvalg i hele landet. I Tveje Merløse Sogn blev der denne gang fredsvalg. Det nye råd kom til at bestå af 13 medlemmer samt tre stedfortrædere. Derudover er kirkens præster faste medlemmer af rådet. Det nye menighedsråd trådte i kraft 1. søndag i Advent.

Det nye råd består af følgende.

 

Medlemmer:

Bent Løvschal
Lise Krogh Løvschal
Ib Henriksen
Torben Colding
Bodil Næsted
Esper Møller Espersen
Jette Graves
Eva Nielsen
Karlo V. Andersen
Viola Thomsen
Kit Bro Bertelsen
Mette Mathiasen
Eli Svensmark
Steen Nielsen (sognepræst)
Lisbeth Thomsen (sognepræst)
Kim Sørensen (sognepræst)
Thomas Gudbergsen (sygehuspræst)

 

Stedfortrædere:

Erik Frost Vanggaard
Claus Pedersen
Anne-Marie Vuust