Kom til en eftermiddag med kaffe, fællessang, hygge og kultur i Kirkeladen, Gl. Ringstedvej 65, 4300 Holbæk

Den anden torsdag i hver måned (med mindre det falder sammen med en helligdag eller andre aktiviteter), har vores kirkecafé åbent i Kirkeladen, Gl. Ringstedvej 65, 4300 Holbæk fra kl. 14-16. I caféen synger vi sammen, spiser kage og drikker kaffe. Derudover er der hver gang et kulturelt indslag i form af et foredrag, et oplæg eller noget underholdning. Caféen er åben for folk i alle aldre. Ligeså spænder vores emner bredt. Alle er meget velkomne til at kigge ind, og det er gratis at være med. Ønsker man at blive skrevet på vores kagebagningsliste eller har man ideer til indslag, kan man kontakte Marianne Olsen.

Efterårets program:

Torsdag den 5. september: Arnth Ravn, som for nogle år siden underholdt os med et muntert foredrag om Søren Kirkegaard, der blandt andet indbefattede en karettur gennem København, kommer igen og fortæller denne gang om Danmarks nok største og mest kendte salmedigter – nemlig Grundtvig.


Torsdag den 10. oktober: Finn Günther, som igennem 15 år har skrevet ikoner og undervist i dem, fortæller om kunsten og historien om klassiske ikoner fra begyndelsen og til i dag.
"Foredraget tager jer med på en rejse i Ikonernes verden, hvor vi starter med Lukas og slutter i Ugerløse. Vi kommer rundt om ikonernes historie, malerteknikken og symbolerne. Vi ser også på den særlige måde, en ikon er skrevet på."


Torsdag den 14. november: Valgmenighedspræst Ronald Risvig fortæller uddybende og levende om nye vinkler på Matador i foredraget ”Matador og kristendom – 24 fortællinger om vort liv”.
”Den folkekære tv-serie Matador er omdrejningspunkt for en ny bog om kristne værdier, som de afspejler sig i hverdagen. For nok er der alle intrigerne og magtkampene, side om side med sladderen i Korsbæk, som vi spejler os i - men under det hele ligger den varme og forløsende humor, der gør, at vi trods alt rummer og ser hinanden, som dem vi er - på trods af alle skel - for humoren er i sit væsen beslægtet med evangeliet”.


Torsdag den 12. december: Julecafé med julesange, julebingo, gløgg og æbleskiver.