Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirken i dag og i morgen - fremtidssamtaler om Roskilde stift

DEC
08

Kirken i dag og i morgen - fremtidssamtaler om Roskilde stift


Dato Onsdag d. 8. december 2021, Kl. 19:00 til kl. 21:00
Sted Kirkeladen, Gl.Ringstedvej 65, 4300 Holbæk
Medvirkende
Steen Nielsen
Pris
gratis
Kirken i dag og i morgen - fremtidssamtaler om Roskilde stift

Kirke i dag og i morgen – fremtidssamtaler i Roskilde Stift 

Snart begynder den officielle proces frem mod valg af biskop i Roskilde Stift. I en lille uafhængig initiativgruppe har vi overvejet, om der kunne skabes en ramme for at tale om sagen, før det er egentlig valgkamp, hvor enkeltpersoner ofte får en stor rolle. Roskilde Stift er stort og vidtudstrakt, derfor mødes vi sjældent på tværs. Det er baggrunden for, at vi prøver at skabe åbne samtalerum, hvor alle kan komme til orde og få en fornemmelse af, hvad andre tænker om vores fælles kirke og fremtid. Hermed inviteres alle interesserede til nedenstående to fremtidssamtaler. 

Initiativgruppen til fremtidssamtalerne er kirkefolk, læge og præster, som ikke er stillere for nogen kandidater. Da vi ønsker at skabe et samtalerum, hvor det handler om udfordringer og muligheder og ikke om personer og grupperinger, har kandidaterne ingen særlig rolle ved disse arrangementer. Naturligvis er de velkomne til at deltage. Men oplæggene holdes af udenforstående, og debatten er alles. Inspirationen til fremtidssamtalerne har vi fra det nylige bispevalg i Helsingør Stift, hvor man med succes etablerede ”Stiftssamtaler før et bispevalg”. Deltagelse er gratis. 

Ved begge møder er oplæggene tænkt som inspiration til at igangsætte samtalen, som efterfølgende vil foregå dels i mindre grupper, dels i plenum. 

Fremtidssamtale I 

Tid: Onsdag d. 8. december kl. 19.00 - 21.00 

Sted: Kirkeladen, Gl. Ringstedvej 65, Tveje Merløse, Holbæk Oplægsholdere: 

1) Anton Pihl, formand for strukturudvalget i Landsforeningen af Menighedsråd: - Hvor klemmer skoen for menighedsrådene? Hvor er vi udfordret ude i sognene? - Hvad skal vi gøre lokalt, og hvad kunne med fordel løftes i fællesskab? 

2) Helle Christiansen, tidl. chef for Kirkens Korshær: - Hvordan sikrer vi folkekirkens legitimitet og bæredygtighed – har vi den rette styring? - Kirkens diakoni – og biskoppens rolle i offentlighed og samfundsdebat 

Fremtidssamtale II 

Tid: Tirsdag d. 11. januar kl. 19.00 - 21.00 

Sted: Klostermarkskirken, Ahorn Alle 46C, 4100 Ringsted Oplægsholdere: 

1) Ulla Morre Bidstrup, lektor og afdelingsleder v. FUV - Er folkekirken først og fremmest lokal kirke eller national folkekirke? - Hvordan understøtter en biskop bedst kirkens liv? 

2) Poul Henning Bartholin, tidl. domprovst i Aarhus: - Biskoppens opgaver og ledelsesrum - Kirken og det omgivende samfund – samtale, samarbejde og de (u)nødvendige strukturer Med fremtidssamtalerne vil vi give plads til emner og spørgsmål som: Hvilke udfordringer og muligheder står folkekirken overfor, på sogne- og provsti- og stiftsniveau? Hvilke drøftelser må tages (med biskoppen i spidsen), hvis kirken også i fremtiden skal være bæredygtig og levende? Har vi de rette strukturer for de mindre enheder? Har vi de rette strukturer for at skabe attraktive og bæredygtige præsteembeder, der kan tiltrække og fastholde præster? Har vi de rette strukturer for kirkens centrale styring? Hvilken betydning har det faldende medlemstal for kirkens forankring i den brede befolkning? 

Biskoppen er en central og synlig figur i kirke og samfund. Men hvad skal en biskop egentlig, og hvad er biskoppens magt- og ledelsesrum? Hvad er stiftsrådets rolle, og hvor stor magt skal et stiftsråd have? En biskop er ikke kun leder i sit eget stift, men repræsenterer hele folkekirken. Hvordan skal en biskop være kirkens ansigt ud af til og repræsentere såvel evangeliet som den kirkelige organisation i den offentlige debat? 

Over en tid har folkekirken drøftet liturgi. Hvordan ønsker vi rammerne for og friheden til, at gudstjenesten kan udvikles, og hvilken rolle skal en biskops tilsyn spille? 

Initiativgruppen: 

Marianne Pedersen, sognepræst i Jakobskirken, Roskilde 

Kirsten Vej Pedersen, Sædder Kirkes Menighedsråd, medl. Køge provstiudvalg og stiftsrådet 

Niels Jørgen Hansen, Haslev Kirkes Menighedsråd, medl. af liturgiudvalget i Roskilde Stift 

Sofie Frost Bondorf, sognepræst Vor Frue og Vindinge Sogne 

Morten Pedersen, sognepræst Vor Frue Kirke, Kalundborg 

Ole Bjerglund Thomsen, Sognepræst i Haslev og Freerslev