Her indsættes dagsorden til det næstkommende menighedsrådsmøde, når den foreligger:

1. Dagsorden MR 2020.05.19.pdf